مرغ 19

برطرف شدن نگرانی های مرغ در مازندران

بخشی از مشکلات این روزهای بازار و افزایش قیمت مرغ در بازار بهزینه‌های آن مرتبط است که باتوجه بوضعیت تولید در آبان ماه این نگرانی از بین میرود‌.
در آبان ماه ۱۲۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داخل سالن در کشور و ۱۶ میلیون تن در مازندران داشته ایم که با این روند نباید نگران عرضه مرغ باشیم هرچند بخشی از مشکلات بازار مرغ مربوط بفصل سرما و برخی بیماری‌ها اجتناب‌ناپذیر است که نباید راندمان بهم بخورد که از حد انتظارمان کمتر خواهد بود و موضوع دیگر بحث نهاده براساس پرورش مرغدار و شرایط تولیدکننده است که باتوجه بشرایط عادی عرضه و تقاضا و عرضه مرغ تنظیم بازار انتظار می رود که شاهد مشکلی نباشیم.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید