نهاده 2

نزدیک به ۱۵ میلیون تن تولید سالانه نهاده‌های دامی

حدود ۸۰۰ کارخانه تولید نهاده دامی درکشور فعالیت دارد که تعدادی از آنها شرایط کافی برای تولید نداشته و به لحاظ تکنولوژی در یک سطح گسترده فعالیت ندارند.
این تعداد کارخانه تولید نهاده دامی در کشور راه اندازی شده این در حالی است که بخشی از این نهاده‌ها هم وارد می‌شود که اگر تمام ظرفیتی که در کشور در حوزه دام وجود دارد استفاده شود خیلی ظرفیت مازاد در تولید نهاده‌های دامی نداریم اما به جهت اینکه خوراک آماده استفاده نمی‌شود ظرفیت خالی وجود دارد و باید تلاش کنیم که تمام واحدهای دام و طیور بتوانند از خوراک آماده استفاده کنند.
کارخانه‌ها با تمام ظرفیت فعالیت نداشته و حدود ۱۵ میلیون تن سالانه تولید می‌شود که نیاز کشور بیش از این عدد است و حجم تولیدی کشور به اندازه نیاز داخل نبوده از این رو مازاد تولیدی وجود ندارد که آن را بتوانیم صادر کنیم همچنین فناوری و تکنولوژی کارخانه ها با یکدیگر متفاوت است.
۸۰۰ کارخانه آمار کل کارخانجات تولیدی نهاده دامی بوده که ممکن است تعدادی از آنها شرایط کافی و مناسب برای تولید نداشته باشند و نتوانند با واحدهایی که تکنولوژی بالاتری دارند رقابت کنند بنابراین به لحاظ تکنولوژی در یک سطح گسترده فعالیت ندارند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید