مرغ زنده 14

در انتظار تدبیر در صنعت طیور

بیشترین فشار ناشی از قیمت گذاری دستوری به کشتارگاه ها وارد و سبب متضرر شدن این حلقه از صنعت طیور شده است.
کشتارگاه ها امیدوارند تا تدبیری در این حوزه اندیشیده شود چون دخالت ها به این شدت در سایر حلقه ها وجود ندارد و آنها مجبور به تحمل این فشارها هستند و بهتر است دولت از دخالت بر صنعت طیور دست بردارد تا به تعادل در عرضه و تقاضا برسیم.
مرغ زنده ای که به کشتارگاه ها تحویل می شود با قیمتی که باید بدست مصرف کننده برسد سنخیت و تناسب ندارد و قرار بر این بود که مرغ زنده با کیلویی ۵۶ هزار تومان به کشتارگاه تحویل شود، همچنین مقرر است قیمت گوشت مرغ درب کشتارگاه ۷۵ هزار تومان باشد و با نرخ ۸۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد که عرضه مرغ زنده با این قیمت برای مرغداران صرفه ندارد و این قشر هم حاضر نیستند مرغ را با قیمت ۵۶ هزار تومان در اختیار کشتارگاه بگذارند و اگر مرغ با قیمت ۹۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد برای کشتارگاه صرفه اقتصادی دارد در غیر این صورت، این حلقه از صنعت طیور همچنان متضرر باقی خواهد ماند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید