دام 38

عرضه شدن بیش از ۸۰ درصد دام عشایر در فصل تابستان

امسال در طرح تولید قراردادی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تن جو دریافت و در اختیار شبکه عشایر برای توزیع قرار گرفت که این رقم بالغ بر ۲۲ تا ۲۳ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داد.
بعد از تسویه با پشتیبانی امور دام از اواخر خرداد و اوایل تیر دام عشایر برنامه ریزی شد که قرارداد تولید قراردادی ۱.۵ میلیون راس در ازای ۱۵۰ هزار تن نهاده منعقد گردد که بر این اساس تفاهم اولیه پیش نویس برای پشتیبانی نوشته شد که اگر عملی شود امنیت تولیدکننده و مصرف کننده تضمین می‌شود.
با اجرای طرح قراردادی ۱.۵ میلیون راس دام در تیرماه، عرضه طی ماه‌های آبان و آذر و دی در بازار صورت می‌گیرد که براساس برنامه زمانبندی تولید مجدد در ماه‌های بهمن و اسفند قرارداد را برای فرآیند بعدی منعقد می شود.
سالانه عشایر ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تن دام در بازار توزیع می‌کنند که در بازه زمانی تابستان حدود ۷ تا ۸ میلیون راس توسط عشایر توزیع می‌شود که بر این اساس ۸۰ درصد عرضه در ماه‌های تیر و مرداد و شهریور انجام می‌شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید