دام 19

عرضه دام در میادین افزایش یافت

براساس آمار میزان عرضه دام در میادین نسبت به روز‌های نخست فروردین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته که این امر منجر به گستردگی عرضه دام شده است که مجموع جمعیت دام سبک کشور ۷۱ میلیون راس است که ۳۱ تا ۳۲ میلیون راس دام زیریکسال می باشد که می‌تواند به جمعیت گله‌های مولد افزوده شود از این رو جمعیت دام سبک با احتساب زایش بهاره به ۷۵ میلیون راس می رسد که براین اساس کمبودی در عرضه دام وجود ندارد و قیمت کنونی هرکیلو دام زنده در میادین ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزارتومان است.
با توجه به روند واردات گوشت و جمعیت دام داخل، بازار اشباع شده است که در نتیجه این امر موجب شده تا دام زیادی روی دست تولیدکننده بماند، از این رو صادرات دام سیاست مناسبی در راستای تنظیم بازار و تعدیل قیمت محسوب می‌شود و امکان صادرات ۵۰۰ هزار راس دام به بازار‌های هدف وجود دارد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید