دام 26

زمان‌بندی کوچ دامداران به مراتع ییلاقی

زمان کوچ دامداران به مناطق ییلاقی بر حسب بررسی های میدانی و کارشناسی هر منطقه از ییلاقات استان متفاوت است.
با توجه به نزدیکی زمان کوچ دامداران بمراتع ییلاقی، لزوم رعایت زمان قانونی ورود و خروج دام بمراتع توسط دامداران مورد تاکید است.
زمان کوچ دامداران و عشایر سوادکوه شش خرداد است و زمان کوچ دامداران سوادکوه شمالی و شهرستان بابل سیزده خرداد می باشد و زمان ورود دام بمراتع سایر مناطق مازندران بویژه شهرستان آمل و شرق استان از نیمه دوم خرداد است.
بمنظور جلوگیری از تخریب سرمایه ملی به اطلاع کلیه مرتعداران می رسانیم ورود دام قبل از تاریخ مندرج در پروانه چرا و یا تاریخ پیش بینی شده در طرح مرتعداری و ورود دام های مازاد بر پروانه چرا ممنوع است همچنین ورود دام دامداران فاقد پروانه چرا بمراتع استان ممنوع بوده و با متخلفان برابر مقررات و دستورالعمل های مربوطه برخورد خواهد شد.
دامداران و عشایر ضمن داشتن پروانه بهره برداری مراتع قبل از حرکت باید واکسیناسیون دام پلاک کوبی شده را داشته باشند و دامداران باید برگه تردد صادر شده از منابع طبیعی شهرستان را به ماموران ایست بازرسی ها نشان بدهند.
پلاک کوبی بودن دام، داشتن برگه تردد و انجام واکسیناسیون دام از شرایط ورود بمراتع میباشد و دام هایی وارد مراتع می شوند که دارای مجوز چرای دام باشند، تعداد دام ها در کوچ بر اساس مجوز تعداد راس دام باید باشد.
طبق آمار رسمی سه هزار و ۸۰۰ خانوار عشایر بومی و یک هزار و ۶۰۰ خانوار عشایر غیر بومی با حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مازندران زندگی می‌کنند و بدلیل بارش های مناسب و بوقع بارش در اردیبهشت ماه، شرایط پوشش گیاهی در مراتع در مناطق میانبند و بالا دست کوهستانی استان مازندران به حد نرمال و مطلوب رسیده است.
از آن جایی بارندگی های اردیبهشت ماه امسال وضعیت رشد علوفه را بمراتب مناسب کرده است، از همه دامداران عشایر تقلاضا می شود تا ضمن رعایت زمانبندی کوچ باید تعداد دام ها باید بر اساس مجوز تعداد راس دام باشد.
اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری که یکی از دو اداره کل استان محسوب می شود، بیش از ۳۸۷ هزار هکتار مرتع را زیر پوشش دارد و برای ورود به آن برنامه زمان بندی ارائه می دهد و مراتع این منطقه از نظر میزان و پراکندگی پوشش گیاهی بمراتع درجه یک، دو و سه تقسیم می شوند که از این میزان مرتع بیش از ۶۰ درصد درجه یک و خوب بشمار می رود که با مدیریت، نگهداری و کنترل ورود دام و قرق، پوشش گیاهیشان حفظ می شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید