جوجه 16

اجرای طرح رتبه بندی بهداشتی کارخانجات جوجه کشی

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی نظارت های بهداشتی دامپزشکی و استقرار سامانه های بهداشتی از جمله GMP, HACCP و با هدف ارتقای شرایط بهداشتی، اجرای طرح رتبه بندی بهداشتی کارخانجات جوجه کشی استان با همکاری مشترک اداره نظارت بر بهداشت عمومی و اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان قزوین اجرا شد که در سطح این استان هشت واحد جوجه کشی فعالیت دارد که با انجام بازدیدهای ممیزی و بررسی مدارک و مستندات واحدهای یاد شده ضمن شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی در کارخانجات جوجه کشی اصلاحات ساختاری و بهداشتی مورد نیاز در جهت ارتقا این واحدها به مسوولان آن ابلاغ می شود و در طرح رتبه بندی، مدت اعتبار پروانه های بهداشتی بهره برداری کارخانجات جوجه کشی بسته به رتبه بهداشتی واحد، رتبه A مثبت بمدت پنج ساله، رتبه A سه سال و رتبه ۲ نیز برای مدت دو سال صادر و تمدید خواهد شد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سبد خرید