کمیسیون کشاورزی از وزیر پیشنهادی حمایت خواهد کرد

در نشست امروز کمیسیون آقای نیکبخت بعنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حضور یافته و برنامه های خود را به اعضای کمیسیون ارائه کردند و کمیسیون کشاورزی نیز پس از بررسی برنامه ها، سوابق و مدارک وزیر پیشنهادی و باتوجه به تجربه و سوابق وی در سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت وزیر پیشنهادی را تایید کردند و بمنظور بررسی صلاحیت آقای نیکبخت بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از وی حمایت خواهند کرد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید