جوجه‌ریزی بی سابقه در استان همدان

۵۲۳ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت تولید ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در هر دوره و ۱۹ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۵۰۰ هزار قطعه و ۱ واحد جوجه کشی با ظرفیت ۱ میلیون قطعه در استان همدان فعال است که در دی ماه ۴ میلیون و ۴۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شد که بی سابقه بوده و نسبت به سال های گذشته رکورد زد که این میزان جوجه ریزی تحقق ۱۳۴ درصدی جوجه‌ریزی نسبت به تعهد این ماه است که در ۱۵۶ واحد مرغداری استان انجام شده است و طبق برش شهرستانی کبودرآهنگ، نهاوند و اسدآباد بیشترین میزان جوجه‌ریزی در استان را داشتند بنحوی که کبودرآهنگ با ۲۳۹ درصد تحقق در صدر شهرستان‌ها قرار دارد و با این حجم جوجه‌ریزی، مرغ شب عید و ایام پایانی سال همچنین ماه مبارک رمضان در استان تامین شده است از همین رو در حوزه تولید، عرضه و نظارت هیچ مشکلی وجود ندارد و با برنامه‌ریزی در بهمن و اسفند ماه، مرغ تولیدی سال آینده نیز تامین می‌شود و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 

گاز مرغداری‌ها و گلخانه‌ها زمستان امسال قطع نمی‌شود

هزار قطعه جوجه‌ریزی طی ۱۰ روز اول آبان انجام شد که تاکنون بیش از صد درصد تعهد استان نسبت به جوجه‌ریزی آبان محقق شده است و طبق برش شهرستانی اسدآباد، کبودراهنگ و تویسرکان در جوجه‌ریزی آبان بیشترین عملکرد را داشتند که تعهد جوجه‌ریزی استان بالغ بر ۳ میلیون قطعه در ماه جاری است که این میزان در ماه گذشته نیز بیش‌ از تعهد محقق شده است.
با پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در کارگروه مدیریت بحران و قبول و دستور استاندار همدان، اقدامات و تدابیری اندیشیده شد که زمستان سال جاری به هنگام برودت و کاهش دما و به‌ تبع آن افزایش مصرف گاز و افت فشار احتمالی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها از قطعی گاز مستثنی شدند چون در اثر قطعی گاز، صنایعی همچون مرغداری‌ها خسارت زیادی متحمل می‌شوند در سال گذشته تنها برای گلخانه‌ها اعمال می‌شد و امسال مرغداری‌ها با توجه به حساسیت نوع تولید و خسارت سنگین از قطعی احتمالی گاز مستثنی شدند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید