گردن مرغ

گردن مرغ

گردن مرغ هم مانند بال یکی از قسمت های لذیذ مرغ است که طرفداران بسیاری دارد.