مرغ زنده 22

گاز مرغداری‌ها و گلخانه‌ها زمستان امسال قطع نمی‌شود

هزار قطعه جوجه‌ریزی طی ۱۰ روز اول آبان انجام شد که تاکنون بیش از صد درصد تعهد استان نسبت به جوجه‌ریزی آبان محقق شده است و طبق برش شهرستانی اسدآباد، کبودراهنگ و تویسرکان در جوجه‌ریزی آبان بیشترین عملکرد را داشتند که تعهد جوجه‌ریزی استان بالغ بر ۳ میلیون قطعه در ماه جاری است که این میزان در ماه گذشته نیز بیش‌ از تعهد محقق شده است.
با پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در کارگروه مدیریت بحران و قبول و دستور استاندار همدان، اقدامات و تدابیری اندیشیده شد که زمستان سال جاری به هنگام برودت و کاهش دما و به‌ تبع آن افزایش مصرف گاز و افت فشار احتمالی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها از قطعی گاز مستثنی شدند چون در اثر قطعی گاز، صنایعی همچون مرغداری‌ها خسارت زیادی متحمل می‌شوند در سال گذشته تنها برای گلخانه‌ها اعمال می‌شد و امسال مرغداری‌ها با توجه به حساسیت نوع تولید و خسارت سنگین از قطعی احتمالی گاز مستثنی شدند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید