تب کریمه کنگو 1

هشدار دامپزشکی لرستان در خصوص پیشگیری و کنترل تب کریمه کنگو

 با شروع فصل گرم سال و افزایش میزان زاد و ولد حشرات و کنه ها امکان شیوع و سرایت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو بسیار افزایش پیدا می کند که این بیماری جز بیماریهای مشترک بسیار کشنده بین انسان و دام می باشد که در دام های مبتلا هیچ گونه نشانه بالینی ندارد و با توجه به مخاطرات بهداشتی آن بعنوان یک بیماری بسیار خطرناک در جوامع انسانی محسوب می‌شود.
مبارزه با کنه های ناقل بیماری و رعایت مسائل بهداشتی نقش بسیار با اهمیت در امر پیشگیری از این بیماریها محسوب می شود.
از راهکارهای پیشگیری و کنترل  این بیماری جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام در خارج از کشتارگاهها، رعایت خنک‌سازی و پیش سرد لاشه های دامی و رعایت پوشش و حفاظت شخصی هنگام مواجهه با دام برای دامداران، دامپزشکان، چوبداران و مقابله با جمعیت کنه های ناقل می باشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید