راهی برای پایان دادن به معدوم سازی جوجه های نر با اصلاح ژنتیکی مرغ

راهی برای پایان دادن به معدوم سازی جوجه های نر با اصلاح ژنتیکی مرغ

بعد 7 سال پژوهش یک تیم از مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی اسرائیل با استفاده از اصلاح ژنتیکی موفق به تولد جوجه های ماده شده اند.
در این تکنولوژی مرغ های تخمگذار به نحوی اصلاح ژنتیک می شوند که جنین نر در آنها رشد نمی کند و متولد نخواهد شد.
دانشمندان در این پروژه DNA مرغ را بنحوی اصلاح ژنتیک کردند که مانع از رشد هر جنین نر در درون تخم مرغ ها شود و هنگامی که تخم مرغ ها برای چند ساعت در معرض نور آبی قرار گیرند این DNA فعال می گردد و نور آبی بر روی جنین ماده تأثیری نمی گذارد و بصورت کاملاً نرمال و طبیعی به رشد خود ادامه خواهد داد و هیچ گونه تغییری بر روی خود جوجه های متولد شده اعمال نمی گردد. 
این پژوهش هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته اما از سوی مؤسسۀ خیریۀ رفاه حیوانات در کشاورزی جهان واقع در بریتانیا (CIWF) دیده شده و این دستاورد حقیقتاً پیشرفت بزرگی در جهت رفاه حیوان است چون عمل کشتار جوجه های نر در برخی کشورهای اروپایی ( آلمان و فرانسه ) ممنوع اعلام شده است.
 این تکنیک انقلابی در صنعت بوجود خواهد آورد که در وهلۀ اول به نفع رفاه طیور و بعد همچنین به نفع صنعت چرا که کشتار جوجه های نر بر روی همۀ افراد تأثیر گذار بوده است.  
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید