صادرات جوجه ایرانی مرغ آرین

صادرات جوجه ایرانی مرغ آرین

نمایشگاه دام و طیور از صادرات جوجه ایرانی مرغ آرین به کشور های همسایه خبر داد.
براساس تفاهم های امضا شده جوجه تولید داخلی آرین به کشور های عراق، افغانستان و روسیه صادر می‌شود.
صادرات به روسیه در ازای تهاتر است و از ازای صادرات خود مواد اولیه تولید از جمله نهاده های دامی وارد می‌شود و با کشوری های مانند روسیه، سوریه و عراق که موقعیت استراتژیکی دارند در زمینه صادرات و واردات در حال همکاری هستیم.
 
بعد از آزاد سازی قیمت ارز واردات نهاده های دامی باید به سمت تولید داخل رفت اما با بحران آب در کشور مواجه هستیم که باید راهکاری های دیگری جایگزین کرد از جمله این راهکارها، تولید بخشی از نهاده های دامی در فضای گلخانه و همچنین افزایش بهره وری و واردات مستقیم نهاده های بطوری که منجر به کاهش حدود 30 درصد هزینه های تولید می شود.
همچنین برای کشت فراسرزمینی با چالش های مواجه هستیم و لازم است که این کشت در کشور های همسو انجام شود و بیشتر بر روی افزایش بهره وری در تولید در کشور خودمان کار کنیم.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید.