دام 27

با حداقل ۲۳۰ رأس دام دامداری اقتصادی امکان‌پذیر است

۲۳۰ رأس دام حداقل تعداد دامی است که در شرایط مطلوب باعث می‌شود دامداری اقتصادی شود که امروزه دامداران استان با تعداد دام‌های کمتر از آن کار می‌کنند که باید با تجمیع دام، ایجاد شرکت‌های تعاونی، دامداری را اقتصادی کنیم؛ پروانه بهره‌برداری‌هایی که برای تعداد دام‌های کمتر از آن صادر می‌شود توجیه اقتصادی ندارد.
شدت تغییرات اقلیم در یک دهه اخیر آن‌قدر زیاد بود که احتمال وقوع اتفاقات ناگوار طبیعی وجود دارد و افزایش دمای کره زمین و خطرات ناشی از آن، یک نمونه از این تغییرات سریع است.
تکیه بر تفکرات بومی و دانش منطقه‌ای از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تخریب سرزمین و منابع طبیعی است همان گونه که پدران ما در گذشته در موارد مختلف مانند حفظ و نگهداری آب را اجرا و بحران کمبود آب را رفع می‌کردند.
بدلیل نیمه خشک بودن کشورمان، اجداد ما بسیار متفکرانه عمل کردند و امروز که به آن دستاوردها نگاه می‌کنیم اثرات مثبت آن را در همه زمینه‌ها می‌بینیم که شامل محاسبه گردش زمین، ساخت قنات‌ها و بهره برداری از معادن است.
زمان ورود، تعداد دام و زمان خروج دام در مراتع، نقش مهمی در حفظ و نگهداری آنها دارد اگر مراتع استان شرایط طرح‌های تلفیقی را دارد، اولویت این طرح‌ها را به دامدارانی داده می شود که تعداد دام کمتری دارند مانند کشت گیاهان دارویی، استفاده گردشگری و غیره…
استفاده از مراتع بستگی بشرایط جوی و بارندگی دارد و ممکن است بخاطر خشکسالی امکان بهره برداری سه ماهه از مراتع نباشد از مرتعداران انتظار میرود با توجه بشرایط مراتع زمان استفاده از آن را مدیریت کنند و شهرستان سوادکوه دارای ۴۴ هزار هکتار عرصه مرتعی، ۱۰ هزار هکتار مرتع مشجر و دو هزار بهره بردار از این مراتع است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید 
سبد خرید