آغاز خصوصی سازی در سازمان دامپزشکی

آغاز خصوصی سازی در سازمان دامپزشکی

در راستای اجرای بند (ث) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه GAHP , GHP , GMP ,  HACCP  اجرایی مربوط به بازدید و پیش ممیزی سامانه‌های بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش دام، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تولید، تهیه، آماده‌کردن فرآورده‌های خام دامی و سردخانه‌ها و مراکز نگهداری و توزیع فرآورده‌های مذکور به اشخاص حقوقی غیردولتی و تشکل های ذیربط واگذار می‌شود.
اشخاص حقوقی غیردولتی و تشکل‌های ذیربط با دریافت مجوز فعالیت از سازمان دامپزشکی کشور در چهارچوب ضوابط و الزامات بهداشتی ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مبادرت به انجام پیش ممیزی از واحدهای تحت‌پوشش می‌نماید که این پیش‌ممیزی انجام شده نافی انجام ممیزی رسمی از سوی سازمان دامپزشکی کشور نخواهد بود.
انجام پیش‌‎ممیزی از سوی اشخاص حقوقی غیردولتی و تشکلهای ذیربط مقدمه‌ای برای انجام سایر برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور از جمله رتبه بندی واحدها، صدور و تمدید کدهای صادراتی IR و EC و نیز صدور و تمدید پروانه های بهداشتی بهره برداری مراکز فوق خواهد بود.
همکاری و مشارکت هرچه بیشتر تشکل های ذیربط در این خصوص نقش بسزایی در ارتقای کیفیت بهداشتی فرآورده های خام دامی و ارتقاء سطح بهداشتی مراکز مذکور خواهد داشت.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید