حمایت از دامداران

حمایت از دامداران

شرکت پشتیبانی امور دام تا امروز در راستای حمایت از تولید حدود ۲۰ هزار تن گوشت منجمد ۵ تکه دام سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری کرده است که این خرید در بیش از ۱۵ استان انجام شده است و این خرید را می توان یک خرید حمایتی دانست.
تا به امروز حدود ۷۰ درصد پول دامداران را با نهاده تهاتر شده و الباقی هم در صف تهاتر هستند تا در صورت تامین نقدینگی مابقی را نیز پرداخت شود.
وضعیت نهاده‌ها در کشور مطلوب است و نهاده‌ها در سه مسیر استان‌ها، مطالبات دامداران و سامانه بازارگاه عرضه می‌شوند و حجم نهاده‌ها از لحاظ مقادیر و نوع آن‌ها در حد استاندارد است و در حال حاضر بیشتر از ذخایر استراتژیک نهاده در کشور داریم.
میزان نهاده دامی بابت هر دام تهاتر شده به دامداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت ریالی می باشد یعنی به‌ازای هر کیلوگرم دامی که از دامدار خریدمی شود با ترکیب ذرت، سویا و جو، به نرخ‌های مصوب بازارگاه یا بعضاً پایین‌تر از نرخ مصوب بازارگاه به دامداران نهاده داده‌می شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید