اختصاص ۲۸۶ میلیارد تومان به توسعه مرغ آرین

اختصاص ۲۸۶ میلیارد تومان به توسعه مرغ آرین

در نخستین نشست تخصصی بررسی احکام پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای موضوع کلیدی برنامه امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه که امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگان و کارشناسان زیربخش‌های مختلف کشاورزی برگزار شد برخی از احکام در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه تولیدات دام و طیور مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
که افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی سهم سویه مرغ آرین در بازار تولید گوشت مرغ در قالب احکام پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه تأیید و تصویب شد.
توسعه سویه مرغ آرین برای کشور واجب و این سویه ۱۰۰ درصد ایرانی است که برای توسعه سویه مرغ آرین نزدیک به ۲۶۶ میلیارد تومان از محل تملک دارایی و حدود ۲۰ میلیارد تومان از محل هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده که در حال حاضر از این مبالغ ۷۵ میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌ها و نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان از محل هزینه‌ای برای تجهیز و تحقیق مرکز بابل‌کنار که مرکز لاین کشور است اختصاص داده شده و در چند روز آینده این اعتبارات پرداخت می‌شود.
اکنون مؤسسه تحقیقات علوم دامی به جد دنبال ارتقای ژنتیک سویه مرغ آرین برای افزایش عملکرد آن است و قرار است این هدفگذاری با تزریق اعتبارات تحقیقاتی پیگیری شود و بیش از سه دهه است که به ارتقای ژنتیکی سویه مرغ آرین در کشور توجه نشده و بدون پشتیبان بوده اما اکنون توسعه ژنتیک این سویه از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش خوداتکایی می‌باشد.
بدنبال افزایش تولید مرغ سایز نیز هستیم و مرغ سایز از نتایج تولید مرغ آرین می‌تواند باشد زیرا مرغ آرین کوچک‌جثه است.
توسعه زنجیره ارزش یکی از سیاست‌های ویژه وزارت جهاد کشاورزی است که در دستور کار قرار گرفته که در احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه، حمایت از زنجیره‌های ارزش و تولید قراردادی در حوزه دام پیشنهاد شده و قرار است در این احکام تولید قراردادی گوشت قرمز نیز پیش‌بینی و از آن حمایت شود.
استفاده از بقایای محصولات کشاورزی، علوفه‌های کمتر رایج برای خوراک دام، توسعه مصرف گیاهان کم‌آب‌بر و مقاوم به شوری برای تغذیه دام و طیور و اصلاح نژاد دام، طیور و زنبور عسل از جمله موضوعاتی بود که در این احکام پیشنهادی بمنظور توسعه زنجیره ارزش محصولات دامی به تأیید رسید.
همچنین ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولید در حوزه پرورش دام و طیور و زنبور عسل از نظر تکنولوژی ضعیف و ساختمان‌ها و تأسیسات آنها مستهلک هستند که نیاز به حمایت برای تجهیز و نوسازی واحدها است.
حمایت از تولید مرغ بومی با دستور وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه روستاها و اشتغال‌های کوچک در این مناطق بمنظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در این احکام لحاظ نشده که مجزا آن را پیشنهاد کردیم تا اضافه شود.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید