سود بازرگانی صفر درصدی واردات گوشت

بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور سود بازرگانی واردات گوشت قرمز تا پایان سال صفر درصد لحاظ خواهد شد.
در این ابلاغیه آمده است، ماخذ سود بازرگانی گوشت تازه و منجمد در قالب 11 ردیف تعرفه بر اساس مصوبه دولت تا پایان سال صفر درصد لحاظ خواهد شد.
کشور سالانه حدود 100 هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد که طی سالها با توجه به تولید داخل نوسان دارد و سود بازرگانی صفر باعث تسهیل واردات بداخل کشور خواهد شد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید