موجود بودن ۶۰ میلیون راس دام سبک در کشور

تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در تابستان سال ١٤٠٢ بیش از ٦٠ میلیون رأس برآورد شد.
و نتایج طرح آمارگیری و اندازه‌گیری نشان می‌دهد که در شهریور سال‌ جاری تعداد ۴۵ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٥.٤ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که ۲.۵ میلیون رأس «بره» و ٥٧٦ هزار رأس «بزغاله» در کشور متولد و نزدیک به ٥.١ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١.٧ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور پروار شد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید