رفاه حال طیور به هنگام جابجایی و انتقال

رفاه حال طیور به هنگام جابجایی و انتقال

در نظر گرفتن رفاه حال طیور به هنگام جابجایی و انتقال بسیار مهم می باشد البته باید اعتراف کرد نظارت بر رفاه حیوانات و بهبود و ارتقاء تکنولوژی در این زمینه خیلی زود اتفاق نیفتاد. 
 
تکنولوژی حسگر آنی محیط
 
این تکنولوژی یک نوع حسگر دقیق است که اطلاعات محیط درون کامیون را در لحظه و بلادرنگ به راننده اطلاع می دهد و سیستم جابجایی هوشمند Genie در حال حاضر فقط دما و رطوبت محیط درون کامیون را می سنجد اما بزودی قرار است سطح دی اکسید کربن هوا و میزان ترمز/گاز که راننده اعمال می کند را هم بسنجد و این برنامه هوشمند توسط تحقیقات ابداعی وزارت کشاورزی غذا و خدمات روستایی آنتاریوی کانادا مطرح شد و نخستین بار این طرح در کنفرانس جهانی تکنولوژی مرغداری 2018 معرفی و مفتخر به دریافت جایزۀ “ابداعات عالی رتبه در صنعت کشاورزی” از سوی دولت کانادا شد و از اواسط سال 2021 میلادی در برخی شرکت های حمل و نقل استفاده شد.
در سال 2018 میلادی شرکت Prodavi در سوئیس (تأمین کننده تخم مرغ نطفه دار و جوجۀ تخمگذار) برای کنترل وضعیت توی کامیون های حمل سیستم هوشمند Genie را یافت وی و همکارانش می خواستند تخم مرغ ها و جوجه ها به بهترین
نحو ممکن ارسال شوند و دمای داخل فضای کامیون برای آنها نمایش داده شود تا راننده تهویۀ مطبوع را برای جوجه ها تأمین کند به این خاطر از سیستم جابجایی هوشمند Genie استفاده کرد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید.