انتصاب 2

انتصاب مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی حسین شیرزاد را بسمت عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام  منصوب کرد که در بخشی از این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضا هیات مدیره در انجام وظایف و مسولیت های محوله موفق و موید باشید.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید