آمار اشتباه کشاورزی دلیل بالا رفتن قیمت گوشت قرمز

آمار اشتباه کشاورزی دلیل بالا رفتن قیمت گوشت قرمز

آمار دام مازاد را دو میلیون راس اعلام کردند و به همین دلیل اجازه صادرات داده شد اما چند ماه بعد دچار کمبود شدیم آمار صادرات را که بررسی کردیم متوجه شدیم 50 هزار راس دام صادر شده که تعداد زیادی نیست که با بررسی دقیق آمار و اطلاعات به این می رسیم که آمارها دقیق نبوده است. 
آمارهای کشاورزی صحیح نیست و وزیر جهاد کشاورزی با اعلام نمود که آمارها در بخش کشاورزی باید دقیق تر باشد زیرا آمار درست، برنامه ریزی را هم دقیق تر می کند که مقام معظم رهبری هم به لزوم آمار دقیق تاکید دارند.

این 5 مورد از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی می باشد که در برنامه‌های خود افزوده است.

*تامین غذای مردم
*کشاورزی قراردادی
*اجرای الگوی کشت
*ارائه آمار دقیق
*سند دار کردن زمین های کشاورزی
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید