آغاز طرح آمارگیری از دامداری‌های

طرح آمارگیری از دامداری‌های استان اردبیل همزمان با سراسر کشور آغاز شد این آمارگیری بصورت نمونه‌گیری از ۱۰ آبان ماه لغایت ۱۵ آذرماه در سطح ۱۴۱ آبادی و شهر نمونه در سراسر استان و با مراجعه به تعدادی از بهره‌برداران دارای فعالیت دامداری اجرا خواهد شد.
هدف از این آمارگیری، گردآوری آمار و اطلاعات تفصیلی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی در این بخش می باشد که این آمارگیری با استفاده از چارچوب سرشماری کشاورزی ١٣٩٣ به اجرا درخواهد آمد.
در این آمارگیری، اطلاعاتی در مورد تعداد انواع دام شامل گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شتر، تعداد دام پروار شده، میزان تولید شیر، مقدار تولید گوشت، تعداد دام بدنیا آمده، میزان مصرف علوفه، دریافتی‌ها، پرداختی‌ها و سرمایه‌گذاری ویژه حساب‌های اقتصادی، گردآوری می‌شود و در همین زمینه کلاس آموزشی طرح آمارگیری از دامداری‌های استان با حضور ماموران آمارگیر در روزهای 7 لغایت 8 آبان ماه جاری بصورت حضوری برگزار شد.
از عموم خانوارها و بهره برداران و دامداران استان که بعنوان نمونه انتخاب شده اند خواستاریم در اجرای این طرح با ماموران سرشماری همکاری کنند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید