صادرات دام آزاد شده اما تعرفه صادرات سنگین است

صادرات دام آزاد شده اما تعرفه صادرات سنگین است

آزاد شدن صادرات دام زنده با تعرفه های سنگین
 
عوارض صادراتی برای هر کیلوگرم دام سنگین ١۶ هزار و ۵٠٠ تومان است که این رقم بالا امکان رقابت در بازارهای جهانی را از ما گرفته است و چون این تعرفه در بودجه ذکر شده امکان حذف آن وجود ندارد و باید در سران سه قوه مطرح و آنجا بررسی شود که امید است این اتفاق بیفتد.
 
به همین علت تاکنون صادرات انجام نشده اما در حال مذاکره با خریداران خارجی هستیم اما اعمال عوارض صادراتی، باعث شده قیمت ما رقابتی نباشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید.