مقالات

بلدرچین 2

خواص گوشت بلدرچین

تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و پروفایل اسید های چرب گوشت سینه در بلدرچین در این بررسی کنگر فرنگی سبب افزایش پایداری در گوشت ران ب ...

بلدرچین

خواص گوشت بلدرچین

گوشت بلدرچین ماده پر فایده و مفید است و خواص بسیار زیادی دارد که همگی این خواص را نمی توان به طور کامل در یک مقاله گنجاند ، به همین جهت خلاص ...