ضریب تبدیل در صنعت طیور ۱.۶ کاهش یافت

ضریب تبدیل در صنعت طیور ۱.۶ کاهش یافت

صنعت دامپروری کشورمان دنیا شناخته شده است بطوری که در بخش طیور سالانه بیش از دو ونیم میلیون تن تولید گوشت سفید داریم و از نظر دام و دامپروری یکی از کشورهای مطرح در دنیا هستیم در ارتباط با مسائل مربوط به مکمل ها، واکسن ها، خوراک دام پیشرفت های خوبی را داشته ایم همچنین وضعیت ضریب تبدیل در بعضی واحدهای نمونه به یک و شش دهم رسیده است.
گزارش ضریب تبدیل در مرغداریها به معنی آن است که در ازای خوراک دریافتی هر مرغ گوشتی چقدر گوشت تولید می شود که در گذشته ضریب تبدیل در واحد های مرغداری مدرن تا 1.7 و در سایر مرغداری های تا 2.1 گزارش شده است که آمار جدید نشان می‌دهد که وضعیت ضریب تبدیل در مرغداران پیشرو کشور ارتقا یافته است.
در هفت حوزه کسب و کار که شامل:
طیور گوشتی، طیور تخم گذار، دام سنگین، دام سبک، آبزی پروری، زراعت، گلخانه و پشتیبانی فعالیت می‌شود؛ در بخش جوجه یکروزه پدر و مادر گوشتی بعنوان رهبر بازار و در حوزه جوجه یکروزه تخم گذار تجارتی سهم قابل ملاحظه ای از بازار در اختیار ماست.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید.