آغاز مرحله دوم تسهیلات دهی

آغاز مرحله دوم تسهیلات دهی

در مرحله اول اجرای طرح تسهیلات دهی به فعالان بخش دام و طیور، ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش به تولیدکنندگان پرداخت شده است و مرحله دوم پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش، به دامداران و مرغداران نیز آغاز شد.
۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مرحله دوم پرداخت تسهیلات به مرغداران و دامداران در نظر گرفته شده است که از این میزان مبلغ، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن آماده پرداخت است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید