ثبت نخستین انجمن نژادی گوسفند کشور

ثبت نخستین انجمن نژادی گوسفند کشور

گوسفند افشاری یکی از نژادهای سنگین وزن گوسفندی و از منابع مهم ژنتیکی دام سبک ایران می‌باشد که از پتانسیل مناسبی برای تولید گوشت برخوردار است و نقش مهمی را در تامین گوشت قرمز کشور ایفا می نماید که این نژاد پایه مناسبی برای کار اصلاحی در زمینه بهبود سرعت رشد، چند قلوزایی، راندمان لاشه و تولید مثل خارج از فصل می‌باشد.

استان زنجان خاستگاه اصلی این نژاد می باشد و همکاری سازمان جهادکشاورزی استان و دانشگاه زنجان در جهت تبدیل این دام به یک نژاد پر تولید داخلی انجام گرفته است و بمنظور ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حفظ خلوص نژادی، تعیین استراتژی‌های پرورشی و اصلاح نژادی، ارائه آموزش‌های تخصصی به بهره برداران و علاقه مندان پرورش گوسفند افشاری و همچنین ترویج دستاوردهای بدست آمده در زمینه پرورش و اصلاح نژاد این دام، انجمن نژادی گوسفند افشاری در استان زنجان برای اولین بار در کشور تشکیل و به ثبت رسیده است بمنظور کاهش تصدی‌های دولتی کلیه فعالیت های مربوط به توسعه مدیریت و اصلاح نژاد گوسفند افشاری پس از طی مراحل قانونی قرار است به این انجمن واگذار شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید.