78

۵۷ درصد ارز ۴۲۰۰ به خوراک دام و طیور رسید

۵۷ درصد واردات کالاهای اساسی با رقمی بیش از ۴.۲ میلیارد دلار به خوراک دام و طیور اختصاص داشته است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی و نزدیک به بازار آزاد تامین ارز خواهد شد.

در بین هفت قلم دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی،‌ بخش قابل توجهی به نهاده‌های تولید برای دام و طیور اختصاص دارد و در مدت اخیر در جریان طرح ابعاد حذف ارز ترجیحی، همین موضوع آثار قیمتی آن بر کالاهای مصرفی مردم که به صورت غیر مستقیم از این کالاها تامین می‌شود، مورد نظر بوده است، اقلامی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و یا لبنیات.

گندم‌، روغن خام، دانه های روغنی، ذرت، جو، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی است، این در حالی است که بررسی وضعیت واردات نهاده‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد واردات به سه قلم جو، ذرت و کنجاله سویا اختصاص یافته است.

همچنین در ۹ ماهه امسال ۲۰.۱ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان از گمرک ترخیص و وارد شده است که از این رقم ۴.۲ میلیارد دلار به وزن ۱۱.۵ میلیون تن برای ذرت، جو و کنجاله سویا بوده است.

ذرت، همواره بیشترین واردات را در بین کالاهای اساسی دارد که از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز بیش از هفت میلیون تن به ارز ۲.۴ میلیارد دلار واردات داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد از نظر وزن کاهش ولی ۳۵ درصد ارزشی رشد داشته است.

جو، دیگر کالایی است که در این مدت ۲.۶ میلیون تن به ارزش ۷۶۷.۵ میلیون دلار وارد شده که نسبت به سال قبل ۹۴ درصد وزن و ۱۳۵ درصد ارزش رشد دارد.

دیگر نهاده وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کنجاله سویا است که میزان آن ۱.۹ میلیون تن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال ۷۷ درصد وزن و ۱۳۴ درصد ارزش رشد دارد.

روند تامین کالای اساسی با ارز ترجیحی از کانال واردات در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که در مجموع نسبت به ۹ ماهه سال قبل ۳۶ درصد از نظر وزن و ۸۳ درصد ارزشی افزایش دارد که این رشد به دلیل افزایش خشکسالی و همچنین رشد قیمت این اقلام در بازار جهانی اعلام شده است و در سال آینده می‌تواند تسریع شود.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *