17

۱۰۰ هزار تن مرغ مازاد در بازار

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به افزایش تولید، قیمت مرغ گرم در بازار ارزان شده و تقاضای خرید مرغ منجمد کاهش یافته است.
علیرضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت:  با توجه به کاهش قیمت مرغ و تعادل در بازار، عرضه مرغ منجمد میادین و فروشگاه ها از ۲ هفته اخیر متوقف شده است.
 
وی افزود: با توجه به افزایش تولید، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن مرغ مازاد مرغداران خریداری و ذخیره سازی می شود.
سالمی ادامه داد: در حال حاضر مرغ منجمد تنها در سامانه بازرگام کنار مرغ گرم توزیع می شود، اما به دلیل تعادل قیمت، تقاضای چندانی برای خرید مرغ منجمد نیست.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: در شرایط کنونی که هر کیلو مرغ گرم از ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان در بازار توزیع می شود، خانوارها ترجیح می دهند که به جای خرید مرغ منجمد با نرخ ۲۰ هزار تومان، مرغ گرم خریداری کنند.
 
همچنین در این خصوص حبیب اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی  گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته از محل عرضه در آبان و آذر ،۱۰۰ هزار تن مرغ مازاد داریم که باید از سطح بازار جمع آوری شود.
 
وی با تاکید بر بازیابی سیاست واردات مرغ گفت: سیاست واردات مرغ منجمد به منظور تامین ذخایر استراتژیک باید مورد ارزیابی قرار گیرد و عرضه مرغ منجمد بصورت اینترنتی و عرضه در میادین و فروشگاه باید متوقف و به عنوان ذخایر حفظ شود.
اسدالله نژاد ادامه داد: روزانه ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می شود که پشتیبانی امور دام باید مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری و خرید تضمینی کند.
 
به گفته وی، با توجه به افزایش تولید و عرضه مرغ از وزارت جهاد کشاورزی، قرارگاه تأمین امنیت غذایی و شرکت پشتیبانی امور دام درخواست کردیم که عرضه مرغ منجمد را متوقف کند چرا که قیمت کنونی هر کیلو مرغ به ۲۸ هزار تومان رسید، درحالیکه قیمت مصوب ۳۱ هزار تومان است.
اسدالله نژاد گفت: با ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی برای ایام عید و افزایش سودجویی این احتمال وجود دارد که قیمت جوجه یکروزه به ۲ برابر نرخ فعلی برسد.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *