کمبود که هیچ حتی مازاد تولید مرغ داریم

کمبود که هیچ حتی مازاد تولید مرغ داریم

هیچ کمبودی در تامین مرغ وجود ندارد بلکه با مازاد آن نیز مواجه هستیم و فروش مرغ با قیمتهای بالا ناشی از سودجویی و عدم نظارت بر فرآیند کشتار تا توزیع میباشد.
قیمت تمام شده تولید مرغ برای مرغداران از قیمت اعلام شده بالاتر است قیمت مرغ زنده  نیازمند اصلاح فوری می باشد درغیر این صورت تولیدکنندگان ضرر می کنند و تولید و تامین مرغ مورد نیاز کشور با چالش مواجه خواهد شد و ممکن است بسیاری از گله های مولد حذف شوند که جبران آن در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.
دولت بایستی از تولیدکننده و مردم حمایت بیشتری کند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *