16

چند نرخی شدن تخم مرغ

معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد اما این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
همین قیمت گذاری دستوری باعث شده تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار آزاد و یکی از محصولاتی که چنین اتفاقی برای آن رخ داده تخم مرغ است.
 
در سال‌های اخیر دولتمردان به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات پروتئینی و سرکوب قیمتی این محصولات می‌کردند و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌شد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، توجه شود.
این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولتمردان انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند و مصرف کنندگان نیز نصیبی از سیاست نمی‌برند و گاهی حتی در حق آنان اجحاف بیشتری می‌شود.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *