07

پوشش نگهدارنده طبیعی ماندگاری تخم مرغ را افزایش می دهد

مدت ماندگاری تخم‌مرغ حدود ۳۰ روز است و این موضوع چالش‌هایی را در تنظیم بازار تخم‌مرغ و صادرات آن ایجاد می‌کند هر سال حدود ۹۰ میلیارد تومان زیان به دلیل افت وزنی تخم‌مرغ در فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و توزیع در کشور متوجه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه توزیع می‌شود.
به دلیل منافذی که در پوسته تخم‌مرغ وجود دارد به‌طور میانگین در شرایط آب و هوایی مختلف حدود ۱۰ درصد افت وزنی و افت کیفیت در آن رخ می‌دهد.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه زنجان موفق به تولید پوشش نگهدارنده که از نوع ماده طبیعی می باشد شده است که مدت زمان ماندگاری تخم مرغ را افزایش می دهد و مانع بروز مشکل افت وزنی و کیفی تخم‌مرغ می شود این پوشش نگهدارنده (پایا پوش) هزینه‌های نگهداری تخم‌مرغ در انبار را تا حدود هشت برابر کاهش داده و کیفیت تخم‌مرغ را تا حدود دو ماه همانند محصول تازه حفظ میکند.
این پوشش نگهدارنده می‌تواند در انواع خطوط سورتینگ و بسته‌بندی تخم‌مرغ و مزارع مرغ تخم‌گذار استفاده شود و در هر ماه سود تولیدکننده‌ها و صادرکنندگان تخم‌مرغ را تا بیش از ۱۰ درصد افزایش دهد.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *