23

هر چه زودتر باید مشکلات نهاده‌های دامی باید رفع شود

هیچ نهاده غیر دولتی به کشور وارد نمی شود اما متاسفانه
تعاونی ها توزیع نهاده های دولتی را با عدالت انجام نمی دهند و شاهد آن هستیم که توزیع بیش از حد و یا خارج از شبکه صورت می گیرد باید تفکیک توزیع نهاده شهرستان های همجوار صورت بگیرد که در حوزه نظارت و پایش بتوانیم هر چه زودتر دست دلال را قطع کرده و نهاده دولتی به دامدار واقعی برسد چرا که اقتصاد بر پایه دامداری و کشاورزی استوار است و با معیشت مردم به طور مستقیم در ارتباط است.
 
با هماهنگی های به وجود آمده در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری با تشکیل کارگروهی ویژه، حوزه توزیع نهاده به طور مشخص بررسی خواهد شد.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *