14

نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم

با توجه به کاهش سرانه مصرف گوشت ناشی از شرایط اقتصادی خانوار، تولید داخل جوابگوی نیاز کشور خواهد بود و نیازی به واردات گوشت نداریم.
بنابر آمار سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که ۸۰۰ هزار تن آن در داخل و مابقی از طریق واردات تامین‌ می‌شود.
در شرایطی که دام روی دست دامداران مانده، دولت به فکر واردات گوشت است که این امر منجر به نابودی تولید می شود و از آنجایی که ایجاد یک میلیون اشتغال در سال یکی از سیاست‌های دولت است، اما واردات گوشت منجر به از بین رفتن اشتغال حدود ۲ میلیون دامدار و ۳ میلیون اشتغال غیرمستقیم می‌شود اگر اظهارات وزیر مبنی بر سیاست واردات در ازای صادرات اجرا شود، این امر منجر به رونق صنعت دامپروری می‌شود اما سیاست واردات در ازای صادرات باید با نسبت مشخص انجام شود.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *