38

نهاده دامی وارد استان می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:
 با اینکه چهارمحال و بختیاری از ظرفیت حمل و نقل ریلی بهرمند نیست ولی ۲۸۰ هزار تن نهاده دامی وارد استان می‌شود
حمل این نهاده ها توسط ۱۴ هزار سرویس توسط ناوگان حمل و نقل به مقصد حمل خواهد شد.
 
معاونت بهبود تولیدات دامی و شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تسریع در حمل و نقل نهاده‌های دامی به این استان اقدام کنند.

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *