25

نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: آغاز طرح نظارت بر کشتارگاه های طیور از امروز جمعه آغاز می شود.

۱۴ واحد کشتارگاه فعال طیور مرغ استان روزانه ۶۰۰ تُن گوشت مرغ تولید می‌کنندکه این تولیدات براساس ضوابط در قالب محموله برای سایر استان‌ها ارسال می‌شود که در راستای اجرای طرح نظارت بر کشتارگاه‌های طیور استان نهادهای دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، انجمن صنفی کشتارگاه‌های طیور و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بصورت شبانه در فرآیند کشتار نظارت خواهند داشت.

این طرح با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و در راستای مصوبات کارگروه امنیت غذایی استان توسط عوامل نظارتی سازمان با استفاده از ظرفیت دسترسی به اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها اجرا می‌شود.
در همین زمینه واحدهای کشتارگاهای طیور و واحدهای تولیدکننده تخم مرغ با رعایت ضوابط قانونی در ثبت اطلاعات کشتار طیور و همچنین ثبت موجودی تخم مرغ خود در سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها اقدام نمایند.

همکاری نکردن با بازرسان، گزارش اطلاعات نادرست، عدم درج قیمت مصرف کننده، عدم صدور فاکتور به مشتریان و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوان توسط این مراکز تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده ضمن تشکیل پرونده با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

هدف از اجرای این طرح، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با تاکید بر مواردی از قبیل درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی‌ها، الزام صدور فاکتور توسط کشتارگاه‌ها و رعایت قیمت تمام شده است.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *