مرغ منجمد

ممنوعیت منجمدسازی مرغ تا رسیدن به تعادل در بازار

مدیرکل جهاد کشاورزی گفت: منجمدسازی مرغ و لزوم توزیع انبوه مرغ گرم در استان تا رسیدن به تعادل بازار ممنوع است.

شهیدی فر با اعلام رضایت از میزان جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در استان از وضعیت خوب بازار مرغ تا فروردین ماه سال آینده خبر داد.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *