85

ممنوعیت ثبت سفارش ۹ قلم دارویی دامی

با ممنوعیت ثبت سفارش ۹ قلم کالاهای دارویی دامی صنعت دام با چالش مواجه می‌شود.
کالاهای مذکور شامل ۴ قلم مولتی ویتامین و ۵ قلم داروی آنتی بیوتیک و در مجموع ۱۳۲ کد است.
قطع واردات این کالاها تأثیری منفی در تولیدات دامی دارد ضمن اینکه کیفیت تولید را کاهش داده و زمان بهبودی بیماری را در دام‌ها افزایش می‌دهد.
واردات این داروها و محصولات ویتامینی به بهانه حمایت از تولید داخلی ممنوع شده اما واقعیت این است که تولید داخلی وجود ندارد و مواد اولیه مورد نیاز ۹۰ درصد این محصولات وارد و در داخل کشور فرموله می‌شود محصولاتی که در داخل کشور فرموله می‌شود بسیار بی کیفیت است و هزینه زیادی را روی دوش تولید کننده می‌گذارد چرا که به جای یک بار باید چندین بار از آنها استفاده کند و همچنین امکان رقابت وجود ندارد و قیمت این محصولات نیز روز به روز افزایش پیدا می‌کند ضمن اینکه کیفیت محصولات به شدت افت می‌کند.
در راستای حمایت از تولید باید ممنوعیت ثبت سفارش داروهای دامی برداشته شود.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *