63

مرغداران گوشتی که نهاده دامی نگرفته اند به اتحادیه مربوطه مراجعه کنند

مرغدارانی که بیش از ده روز از خرید نهاده توسط آنان در سامانه بازارگاه گذشته و بارگیری آن صورت نگرفته مراتب را سریعا به اتحادیه استان خود اعلام تا پس از جمع بندی و ارسال به اتحادیه، پیگیری های بعدی صورت گیرد همچنین کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس با تغییر نرخ ارز مرجع نهاده های دامی برای سال آینده موافقت نکرده است.

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *