38

قیمت‌های جدید پایه ارزی وارداتی نهاده‌های دامی

قیمت های پایه ارز وارداتی نهاده های دامی و دانه سویا مصوب کمیته تامین و تخصیص ارز وزارت جهاد کشاورزی به شرح جدول ذیل ابلاغ شد.
 
▪️ ذرت وارداتی از بنادر شمالی (دریای خزر ) ۲۹۲ یورو / تن
 
▪️ ذرت اوکراین از بنادر جنوب ۳۱۶ یورو / تن
 
▪️ ذرت برزیل ۳۲۰ یورو / تن
 
▪️ جو وارداتی از بنادر شمالی (دریای خزر ) ۲۹۵ یورو / تن
 
▪️ جو وارداتی از بنادر جنوبی ۳۲۱ یورو / تن
 
▪️ کنجاله سویا برزیل ۵۴۵ یورو / تن
 
▪️ کنجاله سویا آرژانتین ۵۴۰ یورو / تن
 
▪️ دانه سویا از بنادر جنوبی ۶۳۷ یورو / تن
 
بر اساس این گزارش در تبصره اول مقرر شد محموله‌های اظهار شده در گمرک که لیست آنها جهت ترخیص ارز ارسال شده و همچنین ثبت سفارش‌های تخصیص شده به هیچ وجه مجاز به ویرایش قیمت نخواهند بود و تغییرات قیمت شامل آنها نخواهد بود.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *