64

عوارض صادراتی صادرات هر راس دام مشخص شد

با تصویب مجلس به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ ۵۳۷ هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ ۱۶۷ هزار ریال از صادرکنندگان عوارض دریافت می‌شود.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *