91

طرح حمایتی خرید دام زنده موثر و در راستا حمایت از دامدار نیست

مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: وظیفه دولت خرید حمایتی و عرضه به مردم است، اگر قرار است ۵۰ روز بعد وجه دامداران پرداخت شود کمکی به دامدار نمی‌کند این طرح زمانی موثر است که وجه آن یک هفته پس از خرید پرداخت شود و با توجه به اینکه دولت در چارچوب قانونی خاص باید هزینه کند و امکان ذخیره سازی دام و اجاره واحد دامداری را ندارد این طرح بی فایده است.

برای اولین بار در هفته‌های گذشته موضوع ذخیره سازی دام زنده سبک و سنگین آغاز شد که مسئولان تشکل‌ها و تولیدکنندگان اعتراضاتی نسبت به این موضوع دارند.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *