64

صادرات بهترین راه برای مشکلات صنعت دامپروری

رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی گفت: با توجه به کمبود علوفه، دام مازاد باید به استان‌های دارای آب و هوای مناسب‌تر فرستاده و یا صادر شود. در این شرایط صادرات می‌تواند کلید حل بخشی از مشکلات تولیدکنندگان نیز باشد.


حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آن شد.

وی بیان کرد: برای رفع این مساله یکی از پیشنهادات ما به دولت این است که اگر صادارت باشد وضعیت تولید بهبود یافته و می‌توان قیمت‌ها را نیز کنترل کرد.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *