انتصاب

رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

در حکمی از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی،  «سیدمحمد آقامیری» به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *