95

جوجه یکروزه با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: همچنان هر قطعه جوجه یکروزه با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان به دست مرغدار می رسد که بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود که استمرار این روند جوجه ریزی شب عید را دچار چالش می کند باید نظارت بیشتری بر بازار جوجه صورت گیرد.

وی افزود: با افزایش جوجه ریزی ها نه تنها کمبودی در عرضه وجود ندارد، بلکه به سبب مازاد قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *