93

جابه‌جایی غیرمجاز دام آبستن

کارشناس مسوول قرنطینه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: تقاضای دامداران برای فروش احشام بویژه دام ماده افزایش یافته اما با توجه به اینکه کشتار حیوان آبستن ممنوع است، شاهد افزایش جابه‌جایی غیرمجاز آن در استان هستیم.
وقوع خشکسالی و کاهش بارندگی ها هزینه های نگهداری و پرورش دام را بشدت افزایش داده با توجه به کاهش تولید علوفه در مراتع، نیاز به تغذیه دستی دام در واحدهای دامداری افزایش یافته است از این رو دامداران به فروش دام از جمله دام ماده آبستن روی آورده اند و با توجه به اینکه از کشتار چنین دام های جلوگیری می شود، افراد سود جو اقدام به حمل این دام ها به خارج استان به صورت غیر قانونی و از راه های فرعی می کنند در این مدت ۳۵۱ تن نهاده دامی غیر مجاز و قاچاق در استان کشف شد که ۲۵ مورد تشکیل پرونده و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
خراسان شمالی قطب دامپروری کشور است و در این استان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی نگهداری و پرورش داده می شود.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *