20

تولید مازاد جوجه یک‌روزه

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گفت: طی چند روز اخیر دچار مازاد تولید جوجه یک روزه شده‌ایم، به طوری که میانگین نرخ جوجه یک روزه ۲ الی ۳ هزار تومان بوده است.

محمدرضا صدیق‌پور، درباره وضعیت و قیمت بازار جوجه یک روزه، گفت: طی چند روز اخیر دچار مازاد تولید جوجه یک روزه شده‌ایم، زیرا جوجه یک روزه با افزایش تولید همراه بوده همچنین واردات جوجه یک روزه از خارج از کشور انجام‌شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه افزود: طی ۳ الی ۴ روز گذشته میانگین نرخ جوجه یک روزه ۲ الی ۳ هزار تومان بوده است.

وی در خصوص وضعیت تأمین نهاده‌های دامی مرغداران، بیان کرد: خوشبختانه باوجود سیستم بازارگاه که نهاده‌های دامی ماهیانه در آن بارگذاری می‌شود نهاده دامی موردنیاز مرغداران تأمین می‌شود و این در حالی است که طی مدت اخیر نهاده‌های دامی دی‌ماه نیز تأمین‌شده است.
شرایط التیامی که در حال حاضر بازار مرغ و جوجه یک روزه  را فراگرفته بعد از گذراندن دوره پرفرازونشیب کمبود جوجه یک روزه در بازار و چند نرخی شدن متعدد مرغ است.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *