14

توزیع آنلاین گوشت بزودی

با توجه به التهابات بازار گوشت و برای تنظیم بازار توزیع این کالا از هفته آینده مانند برخی از کالاهای دیگر بصورت هوشمند و اینترنتی خواهد بود.

توزیع گوشت به صورت منجمد خواهد بود و فعلاً زیرساخت‌ها برای توزیع گوشت گرم وجود ندارد و تلاش می‌کنیم که برای ایام عید این زیرساخت‌ها فراهم گردد و توزیع آنلاین گوشت منجمد از هفته آینده شروع می‌شود.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *